لینک های دسترسی

کشته شدن چهار عسکر اروپايي درعراق


در حاليکه انفجار يک بم در عراق باعث قتل چهار عسکر اروپايي گرديد، مردان مسلح خواهر معاون جديد صدارت را که يک عرب سني مذهب انکشور است، به قتل رسانيدند.

پوليس ميگويد خانم ميصون خواهر طارق ال هاشمي معاون صدراعظم در جنوب غرب بغداد امروز بضرب گلوله بقتل رسيد. محمود برادر هاشمي نيز در اوايل اين ماه در يک حملۀ ناگهاني کشته شد.

در يک حادثۀ جداگانه، سه عسکر ايتاليايي و يک رومانيايي در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در کنارجاده در شهر جنوبي ناصريه کشته شدند.

طارق ال هاشمي که توسط پارلمان بحيث يکي از معاونين صدارت تعيين گرديد، رهبرحزب اسلامي عراق است که بزرگترين حزب سني ها ميباشد.

اين خشونت ها در حالي اتفاق ميافتد که سياستمداران شيعيه، سني و کرد براي تشکيل يک حکومت جديد تحت رهبري جواد المالکي صدراعظم مؤظف کارمينمايند. صدراعظم مؤظف روز چهارشنبه اعلام نمود که بعد ازين وي بعوض جواد، نام نوري المالکي را که در هنگام تولد بوي گذاشته اند، استفاده خواهد نمود. وي اسم جواد را در هنگامي که تحت رژيم صدام حسين در تبعيد بسر ميبرد، اختيار نموده بود.

XS
SM
MD
LG