لینک های دسترسی

چين براي اقارب قرباني هاي تيانانمن جبران خساره ميپردازد


فعالين چينايي مي گويند که حکومت براي مادري جبران خساره پرداخته است که پسر ۱۵ ساله اش بعد از اعتراضات سال ۱۹۸۹ ميدان تيانانمن در قيد پليس وفات يافته است .

آنها مي گويند حکومت چين بمادر ژو گووکونگ بيش از هشت هزار وهفتصد دالر که معادل هفتاد هزار پول مروج چين ميشود بعنوان کمک پرداخته است . فعاليت ميگويند که اين اولين بار است که چين به اقارب کسي که در جريان سرکوبي هاي ديموکراسي کشته شده جبران خساره ميپردازد.

فعاليت چين ميگويند اين پسر ۱۵ ساله در شهر جنوبي چنگدو در بخشي از سرکوبي سرتاسري اعتراضات ديموکراسي توسط پليس باز داشت شده بود.


XS
SM
MD
LG