لینک های دسترسی

پارلمان مصر  حالت اضطرار را تمديد کرد


پارلمان مصر بنابه درخواست احمد نظيف صدْراعظم آن کشور ، حالت اضطرار را تا دوسال ديگرتمديد نمود.

مقررات حال اضطرار در مصر از سال ۱۹۸۱ بدين سو يعني از وقتي نافذ است که شبه نظاميان اسلامي انور السادات رئيس جمهور آن کشور را به قتل رسانيدند. اين حالت به حکومت مصرصلاحيتهاي گسترده را براي توقيف افراد بدونوارد شدن الزام بر آنها بخشيده وآزادي هاي مدني آنها را محدود ميسازد.

صدراعظم مصر ،احمد نظيف، امروز يکشنبه به پارلمان گفت که تمديد اين حالت بخاطر موج بمگذاريهاي اخيرو زدوخوردهاي همگاني ضروريست.

XS
SM
MD
LG