لینک های دسترسی

قواي ائتلاف پانزده تا بيست تندرو افغان را به قتل رسانيده اند


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد که بين ۱۵ تا ۲۰ تند رو را در جريان دو روز گذشته در ولسوالي سنگين ولايت هملند به قتل رسانيده اند.

يک بيانيه حاکيست که تندروان تفنگ ها و بم افگن ها را باخودحمل ميکردند. خشونتها امروزدوشنبه با دو حملۀ انتحاري و انفجار بم کنارجاده دوام داشت .

مامورين محلي ميگويند که يک حمله کنندۀ انتحاري طالبان در يک موتر يک بم را در نزديک قطار نظامي قواي ائتلاف در ولايت ارزگان منفجر ساخت . حمله کننده کشته شد ويک عسکر ويک فرد ملکي صدمه ديدند.

يک حملۀ کنندۀ انتحاري ديگر موترش را بيک قطار قواي نظامي افغانستان در ولابت هملند تصادم داد که حمله کننده کشته شد اما به کس ديگري صدْمۀ نرسيد. در عين زمان يک بم در نزديک قطار نظامي قواي ائتلاف که در يک شاهراه در ولايت قندهار در حرکت بود انفجار کرد که در اثر آن دو عسکر کانادايي زخمي شد.

تشدد ها در ماه هاي اخير در افغانستان در حالي شدت اختيار کرده که ناتو در مناطق ناآرام جنوب افغانستان قوايش را تقويه کرده است .


XS
SM
MD
LG