لینک های دسترسی

Breaking News

خواسته هاي ايران  از شوراي امنيت ملل متحد و کوفي عنان


ايران از شوراي امنيت مللي متحد و کوفي عنان منشي عمومي آن سازمان تقاضا مينمايد تا مانع آنچه را تهديدات غير قانوني ايالات متحده در مقابل ايران ميخواند، گردد.

جواد ظريف سفير ايران در ملل متحد طي نامه يي به کوفي عنان گفته است تهديدات ايالات متحده به استفاده از قوه براي توقف پروگرام ذروي آنکشور مخالف قوانين بين المللي است.

ظريف ميگويد تهديدات ايالات متحده بيشتر از پيش گستاخانه ميگردد. وي از رئيس جمهور بش نقل قول مينمايد که در برابر اين سوال يک خبرنگار که آيا ايالات متحده بر ايران يک حمله ذروي انجام خواهد داد ياخيرگفته است تمام امکانات موجود است.

ايران اصرار ميورزد که پروگرام ذروي آنکشور براي توليد انرژي ميباشد. اما ايالات متحده و ساير کشور ها ايران را متهم به کوشش براي انکشاف اسلحۀ ذروي مينمايند.


XS
SM
MD
LG