لینک های دسترسی

انفجار يک خط ريل ويک پل توسط تندروان قبايلي در پاکستان


مقامات درجنوب غرب پاکستان ميگويند که تندروان مظنون قبايلي يک خط ريل ويک پل را منفجر ساخته خسارات مالي را سبب شدند اما کسي زخمي نشد.

حمله امروز دوشنبه در منطقۀ نوشکي و کوهلو در ايالت بلوچستان ،يکروز بعد از آنکه حکومت رهبران ملي بلوچ را از مسافرت به خارج مانع شد، صورت گرفت . يک گروه غيرقانوني اعلام شده که خود را لواي آزادي بخش بلوچستان ميخواند مسئوليت اين حملات را داعا کرده است .

در واقعات جداگانه در شب يکشنبه ، شورشيان در محلۀ ديره بگتي ، راکتهايي را به سوي قواي شبه نظامي شليک کرده و دو عسکر را زخمي نمودند.

تندروان قبايلي ميگويند براي خود مختاريبيشتر وسهم بزرگتر منافع منايع طبيعي منطقه ميجنگند.


XS
SM
MD
LG