لینک های دسترسی

انفجار در يک تانک مواد کيمياوي در ايالت اتار پرديش هند


مقامات در ايالت شمالي اتار پرديش هند ميگويند که يک انفجار در يک تانک مواد کيمياوي دريک کارخانۀ کاغذ سازي حد اقل ۱۵ کارگر را تلف وده ها تن ديگر را زخمي نموده است .

پليس محلي ميگويد که اين انفجارامروز دوشنبه در شهرک صنعتي کاشي پور رخ داد. آنها گفتند که انفجار در يک تانک پر از مواد کيمياوي واقع شد و ش حريقي را باعث شد که به سرتاسر محل سرايت کرد.

مامورين محلي گفتند که بيش از ۵۰ نفر شايد در اين واقعه زخمي شده باشندو هشدار داد که تعداد تلفات شايد افزايش يابد آنها تحقيقات را درمورد اين انفجار امر داده اند.


XS
SM
MD
LG