لینک های دسترسی

اعتراضات درمورد اصلاحات در قوانين مهاجرت در سرتاسر امريکا


پناهندگان و طرفداران آنهادر سرتاسر امريکا در يک اعتراض واعتصاب سرتاسري اشتراک خواهند کرد .

سازمان دهندگان اعتصاب امروز دوشنبه که آنرا بحيث (روز بدون پناهندگان )مسمي ساخته اند از پناهندگان و اطفال شان تقاضا نموده اند تا سر کار هايشان و مکاتب نرفته و اموال و براي خريداري نروند. اين اقدام سهمگيري قابل ملاحظۀ قريب ۱۱ مليون پناهندۀ بدون سند را نشان خواهد داد و بر کانگرس امريکا فشار وارد خواهد کرد تا روي اصلاحات در قانون مهاجرت داخل اقدام شود.

در يکي از مظاهرات اولي صد ها مهاجر در شهر هومستد ايالت فلوريدا محل توليد وزرع انواع ميوه و سبزبجات بروي جاده ها بر آمدند. چندين کارخانۀ بسته بندي گوشت در سرتاسرکشور بخاطر اين روز مسدود بود. در نيويارک هزاران کارگر قرار است با استفاده از يک وفقۀ کوتاه براي پيوستن با کارمندان مغازه ها ، رستوران ها و ساير طرفداران مرخصي بگيرند. اجتماعات بزرگ در شهره اي شيکاگو ولوس آنجلس برپا خواهد شد.

اما بعضي از پناهندگان از خوف تاثيرات سو و منفي اين عمل بالاي افکار عامه اين اعتراض را تحريم کرده اند. بعضي رهبران ازپناهندگان خواسته اند تا بکارها ومکاتب شان بروندو بعد براي اجتماعات بعدي با آنها بپيوندند.

سناتوران امريکايي لايحۀ را تحت غور قرار ميدهند که امنيت سرحدات را تحکيم بخشيده و براي مليون ها پناهندۀ غيرقانوني راهي را بسوي تابعيت امريکا باز ميسازد.

XS
SM
MD
LG