لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري در عراق ۱۵ نفر را کشت


يک بم گزار انتحاري در يک مرکز استخدام افراد پوليس در فلوجۀ عراق، حد اقل ۱۵ نفر را کشته است.

مامورين ميگويند بم گزار خود را امروز در خارج مرکز منفجر ساخته حد اقل ۲۰ تن ديگر را مجروح کرد.

در بغداد، مامورين ۱۴ جسد تيرباران شدۀ ديگر را يافتند. اين برعلاوۀ ۲۰ جسدي است که بروز سه شنبه يافت شد.

اين خشونت در حالي رخ داد که پارلمان عراق براي مدت کوتاهي تشکيل جلسه داد. اما اعضاي پارلمان تشکيل کميته اي را جهت ارزيابي تعديلات قانون اساسي تا بعد از تشکيل کابينه بتعويق افگندند. نوري الملکي، صدراعظم مؤظف تا تاريخ ۲۱ مي وقت دارد تا کابينۀ خود را براي راي اعتماد به پارلمان پيشکش کند.


XS
SM
MD
LG