لینک های دسترسی

افراد مربوط فتح مليشيائي را تشکيل داده تا با واحد حماس مقابله کند


افراد مسلح جنبش فتح فلسطيني در يک اقدام مشهود جهت مقابله با قواي امنيتي جديد حماس تشکيل يک مليشياي دو هزار نفري را اعلام کرده اند.

هفتۀ گذشته حماس، که در انتخابات پارلماني ماۀ جنوري بقدرت رسيد، گفت يک قواي شبۀ نظامي چهار هزار نفري را جهت حفظ نظم در قلمرو فلسطيني تشکيل ميدهد.

تشکيل قواي امنيتي رقيب فلسطيني بيم خشونت بين جناح ها را دران قلمرو بوجود آورده است. منابع فتح امروز بيک خبرنگار صداي امريکا گفت که هدف قواي جديد آنها رقابت با حماس نيست. اين تبصره ها برعکس آنچه است که يک نطاق فتح به آژانس رويتر گفت. او اظهار داشت که تشکيل اين قوا مبارزه طلبي عليۀ قواي مليشياي حماس است.

XS
SM
MD
LG