لینک های دسترسی

برتانيه  قومانداني قواي تحت رهبري ناتو در افغانستان را تسليم شد


در حاليکه خشونت ها در کشور جنگ زده افغانستان شدت اختيار کرده است، برتانيه قومانداني قواي حفظ صلح ناتو در افغانستان را از ايتا ليا تسليم شده است.

طي مراسمي در کابل، جنرال مورو دل ويچيو، قوماندان قواي بين المللي معاونت امنيتي،که دوره ماموريتش بپايان رسيده، کنترول قوا به جنرال برتانوي دويد ريچاردز تسليم داد.

جنرال رچاردزگفت، قواي ناتو در افغانستان حاضر است با شورشيان طالبان مقابله کند.

انتقال صلاحيت براي قواي حفظ صلح تقريبا ده هزار نفري بدنبال تعبيه عساکر خارجي در منطقه نا ارام جنوب افغانستان که در ان بقاياي طالبان بسيار فعال اند،صورت ميگدرد.

ناتو در نظردارد تا ماه نوامبر نيروي خودرا در افغانستان به ۲۱ هزار عسکر برسانيد. اين توسعه قوا، که سر انجام شامل تعبيه عساکر در شرق خواهد بود،به قواي نظامي امريکا اجازه ميدهد توجه خودرا براي دستگيري تندروان در ناحيه سرحدي معطوف دارد.


XS
SM
MD
LG