لینک های دسترسی

Breaking News

محکوميت رسمي موسوي


يک قاضي محکمه فيدرال ذکرياس موسوي، توطئه گر القاعده را بخاطر نقش اش در حملات دهشت افگني يازدهم ماه سبتمبر سال ۲۰۰۱ رسما محکوم کرد.

قاضي اين حکم را امروز پنجشنبه صادر کرد يعني يکروز بعد انکه هئيت منصفه دوازده نفري استدلال حکومت را براي اعدام وي رد کرد . در اين حبس عمري امکان رهائي در قيد ضمانت وجود ندارد.

موسوي با استفاده از ا تبصره در مورد محکمه قاضي از امريکا شديدا بدگوئي نموده و اعلام داشت به کلمات خودش که خدا اوسا مه بن لادن را در پناه خود داشته باشد.

انتظار ميرود موسوي که ۳۷ سال عمر دارد، و يک تبعه فرانسه و متولد در المفرب است، باقي زندگي خودر را دريک زندان با تدابير شديد امنيتي در ايا لات کولرادو سپري نمايد.


XS
SM
MD
LG