لینک های دسترسی

يک تبعه پاکستان در توقيف پوليس جرمني هلاک شده است


مامورين جرمني ميگويند که يک محصل پاکستاني که متهم به سعي براي رسانيدن صدمه به مدير مسوول يک روزنامه بخاطر طبع کارتونهاي پيامبر اسلام دستگير شده بود در توقيف پوليس در شهر برلن هلاک گرديده است

يک نطاق وزارت داخله المان گفت گزارشهاي مقدماتي نشان ميدهد که امير شيما خود را در سلول زندان حلق آويز کرده است

پدر امير اتهام خود کشي را رد کرده گفت پوليس جرمني پسرش را تا حد مرگ شکنجه نموده است وي هيچگونه سندي که ادعايش را ثابت بسازد ارائه ننمود

روزنامه دنمارکي براي اولين بار اين کارتون ها را درماه سپتمبر بچاپ رسانيد و روزنامه هاي کشور هاي اروپايي بعدا ان کارتون ها را مجددا طبع کردند و اين عمل در سرتاسر جهان اسلام و دربين مسلمانان که ترسيم تمثال پيامبر اسلام را اهانت به دين تلقي ميکنند اعتراضات تشدد اميزي را سبب شد.


XS
SM
MD
LG