لینک های دسترسی

روسيه ميخواهد  مسودۀ ملل متحد در مورد ايران را تغيير دهد


کاندا ليزا رايس ، وزير امور خارجۀ ايالات متحده به سيرگي لفروف ، وزير امور خارجۀ روسيه تلفن نموده است تا فيصله نامه هاي شوراي امنيت ملل متحد را روي مسلۀ ذروي ايران

مورد بحث قرار دهد.

قبل ازين صحبت تلفوني ، روسيه و چين خواستار تغيير درين مسودۀ که توسط برتانيه و فرانسه تهيه و از پشتباني ايالات متحده بر خوردار است ، شده بودند. اين دو کشور

بروز جمعه ، بر فصل هفت منشور ملل متحد که از آن براي وضع تعزيرات و اقدامات نظامي ميتواند استفاده گردد ، اعتراض کردند.

ويتالي چورکين ، سفير روسيه در ملل متحد ميگويد اين مسوده بايد صرف يک هدف داشته باشد و آن اينکه بايد اطمينان حاصل شود تا پروگرام ذروي ايران براي مقاصد صلح آميز استفاده ميشود.

۵ عضو دايمئ شوراي امنيت ملل متحد امروز شنبه يکبار ديگر با هم ملاقات نمودند تا اختلاف روي مسودۀ فيصله نامۀ اين شورا در رابطه با ايران را مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG