لینک های دسترسی

تکان زلزله در مناطق جنوبشرقي ايران جراحات ناشي از آن


يک زلزله متوسط امروز يکشنبه ولايت کرمان ايران را تکان داد که در اثر آن ۱۴ نفر زخمي شدند.

دراين زلزله که شدت آن پنج اعشاريه دو بود کسي تلف نشده است .

درايالت کرمان وقتاً فوقتاً تکانهاي زلزله صورت ميگيرد.

بيش از سي هزار نفر در سال ۲۰۰۳ وقتي کشته شدند که يک زلزلۀ شديد شهر بام را ويران ساخت. بيش از ۶۰۰ نفر در ماه فبروري ۲۰۰۵ وقتي جانهايشان را از دست دادند که يک زلزلۀ ديگردر شهر زرند بوقوع پيوست .

يک زلزلۀ شديد ديگر در اواخر ماه مارچ در غرب ايران واقع شد که حد اقل ۷۰ نفر را تلف وهزاران تن ديگر را بيخانمان ساخت .

XS
SM
MD
LG