لینک های دسترسی

ايران منتظر جواب جورج بش، رئيس جمهور است


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد منتظر پاسخ به نامۀ ۱۸ صفحه اي ايست که بروز دوشنبه براي جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده فرستاده است.

مامورين ايراني امروز گفتند اين نامه طرق جديد حل مشکلي را پيشنهاد ميکند که متوجۀ بشريت است. اما مقامات ايالات متحده نامه را رد کرده گفتند دران کدام چيز تازه اي وجود ندارد.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده به آژانس خبرگزاري اسوشيتد پرس گفت اين نامه وسيله اي را فراهم نميکند که بتوان ازان طريق فعاليت هاي ذروي ايران را مورد بحث قرار داد.

درين نامه که آژانس هاي خبرگزاري بدست آورده اند، رئيس جمهور ايران ميگويد لبراليزم و ديموکراسي منحيث مفکوره ناکام شده است. او از واشنگتن بخاطر تهاجم بر عراق انتقاد نموده و از يک تنفر روز افزون جهاني بمقابل حکومت ايالات متحده، بخاطر جنگ حرف ميزند.

رئيس جمهور ايران همچنان انتقاد خود را از اسرائيل، مخصوصاً پشتيباني واشنگتن ازان دولت يهودي، تکرار ميکند.

احمدي نژاد در يگانه اشاره اي که به پروگرام ذروي ايران نموده، ميپرسد چرا دست آوردهاي تکنالوژيکي و علمي در شرق ميانه منحيث تهديد پنداشته ميشود.

به ادامۀ غني سازي يورانيم، که ايران آنرا براي مقاصد مسالمت آميز ميخواند، هيچ اشارۀ ديگري صورت نگرفته است. ايالات متحده و اروپا بيم دارند که ايران اسلحۀ ذوري توليد ميکند.


XS
SM
MD
LG