لینک های دسترسی

هیئت ايران در مذاکره: هنوز براي رسيدن بتوافق وقت موجود است


علي لاريجاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ميگويد هنوز وقت رسيدن بيک راۀ حل دپلوماتيک به بن بست روسي پروگرام ذروي کشورش وجود دارد.

لاريجاني امروز در جريان بازديد از يونان گفت شايد پيشنهاد روسيه مبني بر غني سازي يورانيم براي ايران بتواند هنوز اساس يک توافق باشد. او گفت اين موضوع بايد از طريق ادارۀ بين المللي انرژي ذروي حل وفصل گردد نه شوراي امنيت ملل متحد.

در عين زمان گريگوري شولتي، نمايندۀ دائمي ايالات متحده در ادارۀ بين المللي انرژي ذروي

گفت ايران بايد بطور جدي مذاکره کند ولي او مذاکرات بالمواجهه بين ايالات متحده و ايران را رد کرد.

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان گفت در يک قطعنامۀ احتمالي شوراي امنيت ملل متحد در مورد ايران شش موضوع است که بايد حل و فصل شود.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده و وزراي خارجۀ چين، روسيه، فرانسه، برتانيه و آلمان ديشب در نيويارک ملاقات کردند.

يک مامور ارشد ايالات متحده ميگويد وزرا موافقه کردند که ايران نبايد اسلحۀ ذروي داشته باشد، ولي نتوانستند چگونه اين نظر را تعميل کنند.

قبلاً بروز دوشنبه، قصر سفيد نامه اي از محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران دريافت کرد که اولين نامۀ يک رهبر ايران به رئيس جمهور ايالات متحده طي بيش از ۲۵ سال ميباشد. کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد نامه کدام پيشنهاد مشخصي را در مورد حل و فصل منازعۀ ذروي دارا نبود.


XS
SM
MD
LG