لینک های دسترسی

منشي عمومي ملل متحد قتل ترجمان اتحاديۀ افريقا را در دارفر محکوم کرد


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد قتل يک ترجمان اتحاديۀ افريقائي را در يک کمپ در دارفر سودان شديداً محکوم کرده است.

بروز دوشنبه مامور ارشد امور بشري ملل متحد وقتي از کمپ فرار کرد که يک گروۀ بزرگ مظاهره چيان که خواستار محافظت توسط قواي حافظ صلح بودند دست بخشونت زدند. گروۀ ملل متحد فرار کرد ولي يک ترجمان متعاقباً توسط دستۀ خشمگين مظاهره چيان بقتل رسيد.

کوفي انان طي بيانيه اي که امروز منتشر شد از ساير حملات خشونت بار اخير بر گروه هاي بشري که در دارفر و چاد کار ميکنند، بشمول مجروح ساختن هفتۀ گذشتۀ يک کارمند ملل متحد در شرق چاد، انتقاد نمود.


XS
SM
MD
LG