لینک های دسترسی

خودداري توني بلير صدراعظم بريتانيا  از تعين يک ميعاد زماني براي کناره گيري از قدرت


توني بلير صدراعظمم بريتانيا ، برغم فشار فزاينده اعضاي حزب کارگربر سر قدرت، حاضر نشده تا تاريخي را براي ترک مقام صادرت تعين کند .

بلير که در يک کانفرانس مطبوعاتي سخنراني مي کرد گفت تعين يک ميعاد زماني اکنون حکومت را فلج ساخته و به بريتانيا صدمه خواهد زد .

صدراعظم بريتانيا اظهار کرد تعين جانشين او در اين عهده گادردن براون ، وزير ماليه خواهد بود و شخصاً در موقع مناسب از عهده اش کناري گيري خواهد کرد تا براون بتواند زمام امور را درست سر موقع و قبل از انتخابات ملي در ۲۰۱۰ بدست گيرد .

برخي از اعضاي حزب کارگر در پارلمان ميگويند بلير بدنبال پديدار شدن ضعف حزب کارگر در انتخابات هفته قبل براي انتخاب شوراي هاي محلي و منطقوي ، که سبب شد در کابينۀ بلير تغيرات وتبدلات زيادي وارد گردد بايد از عهده خود کناره گيري کند .

يک بررسي افکار ۱۰۰ عضو پارلمان بريتانيا که ذريعه « بي بي سي» بعمل آمده نشان ميدهد که نصف اعضا از بلير مي خواهند ظرف ۱۲ ماه ديگر مقامش را ترک بدهد .


XS
SM
MD
LG