لینک های دسترسی

وعده کمک امريکا در بهبود انرژي و هايدرو الکتريک براي  اوزبکستان


ايالات متحده امريکا براي اوزبکستان وعده کرده است که انکشور را در بهبود انرژي و هايدرو الکتريک کمک خواهد کرد. ريچارد بوچر، معاون وزارن خارجه امريکا روز دوشنبه بندبال مذاکرات در دوشنبه گفت، ايا لات متحده امريکا ميخواهد با اوزبکستان و مردم ان در بهبود امنيت شان کمک کند.

بوچر همچنان به امام علي رحمانوڤ،رئيس جمهور اوزبکستان وعده نمود که شرکت هاي امريکائي طرق کمک در اعمار يک دستگاه هايدرو الکتريک بر فراز درياي تاجسکستان با افغانستان،غور خواهد کرد.

از سقوط شوروي در سال ۱۹۹ باينطرف بي ثباتي،بشمول پنج سال جنگ داخلي در دهه ۱۹۹۰،دامنگير اوزبکستان بوده است.رحمانوڤ از سال ۱۹۹۴ تا کنون کشور را رهبر ميکند و چندين تن از وفاداران سابق رژيم سلطتنتي و رهبران مخالف حکومت را زنداني کرده و براي برگزاري يک ريفرندم کوشش دارد که اگر مجددا انتخاب شود تا سال ۲۰۲۰ اورا به رهبري کشور ادامه خواهد داد.


XS
SM
MD
LG