لینک های دسترسی

در تصادمات بين زارعين کوکنار و پوليس افغانستان دو نفر کشته شدند


مقامات افغاني ميگويند طي تصادماتي بين دهقانان و پوليس انسداد قاچاق در ولايت شمالي سرپل دو دهقان کشته و حد اقل نه نفر زخمي شدند.

مقامات محلي ميگويند خشونت ديروز وقتي آغاز شد که اعضاي يک قواي جديدالتاسيس خاص مبارزه با مواد مخدر به تخريب مزارع کوکنار آغاز کردند.

تحقيقاتي آغاز شده تا معلوم گردد چه کسي مسؤل خشونت بوده است.

در ماۀ مارچ حکومت افغانستان با يک پروگرام عمدۀ از بين بردن ترياک در ولايت هلمند، که مرکز بزرگترين صنعت توليد ادويۀ غيرقانوني در جهان است، فعاليت ها را عليۀ مواد مخدر براه انداخت.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تعهد کرده که جنگ را عليۀ قاچاق مواد مخدر براه اندازد. سال گذشته، او يک پلان هشت فقره اي را جهت از بين بردن توليدات کوکنار ارائه کرد.


XS
SM
MD
LG