لینک های دسترسی

بيانات  جنرال امريکايي درمورد  افزايش قواي ناتو درافغانستان وکاهش در نفوذ طالبان


قوماندان قواي ائتلاف ايالات متحده در افغانستان مي گويد معتقد است که وقتي ناتو حضورش در بعضي مناطق جنوبي آن کشورافزايش بخشد، نفوذ تندروان طالب در آن مناطق کاهش خواهد يافت .

جنرال کارل ايکنبري اين بيانات را درجريان يک جلسۀ اطلاع دهي روز چهارشنبه در وزارت دفاع امريکا اظهار داشت . وي اذعان داشت که شورشيان روشهاي تازه مثل بم گذرايهاي کنار جاده، و بم گذاريهاي انتحاري را که در عراق موفق بوده است رويدست گرفته اند.اين جنرال امريکايي در عين زمان اظهار اعمتاد کرد که ائتلاف بين المللي و قواي افغانستان خواهند توانست اين وضع راتحت اداره خود بياورند.

جنرال ايکنبري گفت بعداز آنکه ناتو مسئوليت امنيتي تمام افغانستان را در دست گيرد، قواي امريکا قادر خواهد شد تا مساعي خود را بر تربيۀ قواي جديد امنيتي افغانستان و تعقيب و دستگيري رهبران طالبان والقاعده متمرکز سازد.

وجنرال ايکنزي از جامعۀ بين المللي تقاضا کرد تا صبر وحوصله داشته وتعهد خود را در کمک به بازسازي افغانستان حفظ نمايد.

XS
SM
MD
LG