لینک های دسترسی

پوتين بر اهميت بلند بردن سطح زندگي و تعداد تولدات تاکيد کرد


در حاليکه روسيه از ناحيۀ تقليل نفوس و بلند رفتن وفيات رنج ميبرد، ولاديمير پوتين، رئيس جمهور آن کشور ميگويد اولويت عمدۀ حکومتش ارتقا دادن سطح حيات اتباع است.

پوتين امروز طي بيانيۀ سالانۀ وضع کشور در ماسکو از پارلمان تقاضا کرد تا در قسمت بهبود بخشيدن زندگي اتباع کشور با حکومت همکاري کند.

او پيشنهاد کرد که براي مردم مشوق هاي مالي به پيمانۀ تقريباً ۱۰۰ دالر در ماه، داده شود تا طفل دوم را بدنيا بياورند. رئيس جمهور روسيه گفت اين مشئق ها تعداد تولدات را افزايش خواهد داد.

پوتين گفت نفوس روسيه به ميزان ۷۰۰ هزار نفر در سال کاهش مييابد.

رئيس جمهور روسيه در يک مورد ديگر گفت مصارف نظامي ماسکو کمتر از بسياري کشورهاي غربي است. او بر عصري سازي قواي نظامي روسيه تاکيد کرد.


XS
SM
MD
LG