لینک های دسترسی

تجديد تقاضا براي حل ديپلو ماتيکي بحران ذروي


رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي تقاضا براي حل ديپلوماتيکي بحران روي پروگرام مظنون ذروي ايران را تجديد نموده است.

محمد البرادي که روز پنجشنبه صحبت مي نمود، تاخير در مباحثات شوراي امنيت را که ايا عليه تهران تعزيرات وضع شود يا خير، استقبال نمود.

حکومات غربي در صدد بدست اوردن يک فيصله نامه شوراي امنيت مي باشند که ايران را مجبور سازد همه فعاليت هاي غني سازي يورانيوم خودرا متوقف سازد ورنه با تعزيرات اقتصادي روبرو خواهد شد.

البرادي اظهار اميد نمود که هردو جانب روي مصالحه موافقه کنند تا حق ايران به تکنالوژي ذروي براي مقاصد صلح اميز تضمين شود. وي همچنان از ايران خواست که در کار ايجاد اعتماد با جامعه بين المللي پيشقدم شود.

در عين حال، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد حاضر است براي رفع اين بن بست با هر جانبي به گفت و شنود بنيشنيد.

احمدي نژاد که در اندونيزيا صحبت مي نمود ، اظهار داشت که براي کشورهاي که ذراد خانه ذروي قبلا در اختيار دارند، مضحک و خنده دار است که بر ايران فشار وارد کنند که از پروگرام ذروي صلح اميز خود منصرف گردد.


XS
SM
MD
LG