لینک های دسترسی

ارزش پولي چين


وزارت خزاين امريکا گفته است که چين ، جهت تسلط يافتن بر بازار جهاني با ارزش پولي خود ، يان ، دستبازي نمي کند ، ولي به گفتۀ اين وزارت اين کشور درآوردن اصلاحات در امور پولي خود ، تلاش نهايت اندکي بخرچ ميدهد.

جان سنو ، وزير وزارت خزاين امريکا ميگويد حکومت بش از بيجينگ تقاضا کرده است تا با تلاش بيشتر درين زمينه ، در مساعي براي کاهش دادن عدم تعادلي که در تجارت جهاني موجود است ، سهم بيشتري بگيرد.

ولي ديموکرات ها ميگويند چين ، علنا کوشش دارد بازار جهاني را مختل ساخته و در جهت کسب اقتدار اقتصادي ، بابلند بردن و پايين اوردن ارزش يان بازار را انحصار ميکند

سناتور پاترليز از حزب ديموکرات خواستار وضع تعرفۀ اقتصادئ حدود ۲۷ عشاريه ۵ فيصد بر محصولات تجارتي چينائي شده است ، مگر اينکه چين در امور پولي خود اصلاحاتي ببار آورده و بگذارد بازار جهاني باعث بلند رفتن ارزش پولي اش گردد.

XS
SM
MD
LG