لینک های دسترسی

اسماي ورزشکاران که ريکارد هاي تازۀ را قايم کرده اند ، اعلان شده است


اتحاديۀ بين المللئ فدراسيون بازي هاي اتليتيک اسماي بعضي از ورزشکاران را که در برخي از مسابقات ورزشي ريکارد هاي تازۀ را قايم کرده اند ، اعلان کرده است.

در مسابقات خيز يا پرش از روي مانع ، ورزش کار سويدني ، خانم بيرگويست ، با پرش ارتفاع ۲ متر و ۸ سانتي متر ، ريکارد جهاني را از هايک هينکل ، دختر چهارده سالۀ آلماني که در مسابقات سال گذشته حدود ۲ متر و ۷ سانتي بلند خيز زده بود ، بدست آورد.

در ورزش دوش ، ورزشکار روسي يلينا سوبوليوا ، در مسابقات که در ماه فبروي در مسکو داير گريده بود ، مسافۀ ۱۵ صد متر را در مدت زمان ۳ دقيقه و ۵۸ عشاريه دو هشت ثانيه ، طي کرده و ريکارد جهاني را قايم کرد.

همچنان در دوش مسافۀ ۳۰۰۰ متري ، ليليا شبوخووا ، ورزشکار ديگر روسي ، با طي کردن اين مسافه در مدت زمان هشت دقيقه و ۲۷ عشاريه و هشت شش ثانيه ، ريکارد جهاني را قايم کرد.

طبق يک گزارش ديگر ، تيلر دينت ، تنيس باز مشهور امريکائي ، با وجود اينکه تحت جراحئ کمر قرار گفته است ، اميد وار است در تورنمنت تينس که در ۱۲ جون در ويمبليدن لندن اغاز ميشود ، اشتراک نمايد.


XS
SM
MD
LG