لینک های دسترسی

مفتشين علائمي را از يورانيوم غني شده در ايران يافتند


ديپلوماتها ميگويند که مفتشين بين المللي علائم و برگه هاي جديد يورانيوم غني شده را در ايران يافتند که نشان ميدهد تهران بصورت مخفيانه در جستجوي موادي براي توليد سلاح ذروي است

آژانس هاي خبررساني از قول ديپلوماتها که نميخواهند هويت شان افشا شود ميگويند که اداره بين المللي انرژي ذروي اين نمونه هارا از وسايل کارخانه در تفتيش هاي قبلي از مرکزتحقيقاتي سابقۀ (لويزان) ايران بدست اورده است

ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در گزارشي به ملل متحد در ماه اپريل نوشت که نمونه هاي که از جاروي پاک کاري اين مرکز گرفته شد علايم يورانيوم غني شده را نشان داد. . يوراينوم غني شده بدرجۀ عالي براي ساختن سلاح ذروي لازمي است.

اين منابع گفتند توضيحات ديگري هم بشمول آلودگي اين تجهيزات که از خارج خريداري شده موجود خواهد بود ولي مامورين ايراني ازغني سازي يوراينوم درين محل گزارشي نداده اند.

در يک گزارش ديگر کوفي عنان سرمنشي ملل متحد از ايالات متحدهٌ امريکا خواسته است که به مذاکرات مستقيم کشور هاي اروپائي با ايران جهت خاتمه بخشيدن به بن بست پروگرام ذروي آنکشور سهم گيرد.

XS
SM
MD
LG