لینک های دسترسی

بيش از صد تن در انفجار نايجيريا کشته شده اند


گزارشها از نايجريا حاکيست که بيش از ۱۰۰ تن در اثر انفجاري در نزديکي ليگاس پايتخت انکشور کشته شده اند

دفاتر محلي صليب سرخ و شبکه هاي تلويزيوني انفرادي ميگويند که يک پايپ لين نفت در يک منطقه صنعتي منفجرشده ست . شاهدان عيني ميگويند ستون هاي دود غليظ از مرکز ليگاس ديده ميشد که از محل انفجار صعود ميکرد

مامورين حکومت نايجريا تا کنون به تائيد اين گزارشها و تعداد تلفات قادر نشده اند


XS
SM
MD
LG