لینک های دسترسی

ايران مي گويد تندروان سني ۱۲ ايراني را در جنوبشرق آن کشور کشته  اند


ايران مي گويد که يک گروه تندرو سني مذهب مسئوليت قتل نوع اعدام ۱۲ فرد ملکي ايراني را در مناطق جنوبشرق آن کشور ادعا کرده است .

مطبوعات ايران از مامور ارشد پليس ايران نقل قول کرد که گفته گروهي که بنام جُند الله شناخته ميشود مسئوليت حملۀ روز شنبه را در ۲۰۰ کيلومتري غرب ايران ادعا کرده جايي که سرحد مشترک ايران. پاکستان وافغانستان باهم متلاقي ميشوند.

تلويزيون ايران تصاويري موتر هاي سوختانده شده و اجساد کشته شدگان را نشان داد که دستهايشان در پشت شان بسته شده بود.

مقامات ايران مي گويند گفته ميشود که گروه جُند الله ازمناطق جنوبغرب افغانستان اين فعاليتهاي را براه مياندازند..اين گروه به يک سلسله خشونتها در جنوبشرق ايران مرتبط است بشمول قتل حد اقل ۲۱ نفر در ماه مارچ .


XS
SM
MD
LG