لینک های دسترسی

موج شديد  گرما ۷۵ نفر را در پاکستان بهلاکت رسانيده است


مامورين پاکستاني ميگويند که يک موج شديد گرما در ايالت شرقي پنجاب حد اقل ۷۵ نفر را تلف نموده است .

يک مقام امور صحي درحکومت ايالتي مي گويد که بيشتر وفيات در شهر ملتان و شهرک هاي همسايۀ آن واقع شده است. وي گفت درجۀ حرارت در پنجاب و ساير بخشهاي پاکستان به ۵۰ درجۀ سانتي گريد برابر به ۱۲۰ درجۀ فارنهايت رسيده است.

هفتۀ گذشته شعبه هوا سناشي پاکستان گفته بود که آن کشور بايک خشکسالي احتمالي ناشي از باران بسيار اندک در جريان دوماه آيندۀ مواجه است.

آن اداره گفت که پاکستان سال گذشته باران و برف کم داشت و از ادارات تهيۀ آب تقاضا نموده بود تا در مورد استفاده از منابع آبي بسيار قضاوت درست نمايد.


XS
SM
MD
LG