لینک های دسترسی

ابراز آمادگي افغانستان براي ميانجي گري در بين ايالات متحده و ايران


افغانستان پيشنهاد کرده حاضر است تا بين ايالات متحده وايران در منازعه جاري بين آنکشور وجهان غرب روي پروگرام ذروي تهران ميانجي گري کند .

رنگين دادفر سپنتا وزير خارجه افغانستان اين پيشنهاد را در يک مصاحبه با روزنامه بيلد ام سونتاگ نموده است . سونتاگ از قول سپنتا گفته است او و رئيس جمهور کرزي تصميم دارند در پايان ماه جاري به ايران مسافرت کنند و ببينند که دريافت يک راه حل صلح آميز چه کمک کرده مي توانند .

اوگفت افغانستان يک دوست هردو کشور بوده ومايل است تشنجاتي بين دو کشور وجود نداشته باشد .

XS
SM
MD
LG