لینک های دسترسی

تبادلات لفظي شديد بين پاکستان وافغانستان روي موضوع مبارزه عليه د هشت افگني


پاکستان به اين انتقادات افغانستان از مساعي آن کشوردر مبارزه عليه د هشت افگني عکس العمل نشانداده که گفته است هرگاه اسامه بن لادن زنده باشد به احتمال بسيارزياد در پاکستان مخفي شده است تا در افغانستان.

بروز يکشنه رنگين دادفر سپناتا وزير خارجه افغانستان بروزنامه جرمني دي ويلت گفت که بن لادن در پاکستان است و اسلام آباد صرف براي کشانيدن او به پاي ميز عدالت نصف مساعي اش را بخرچ ميدهد .

تسنيم اسلم سخنگوي وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت اين اتهامات مضحک است و افغانستان ضرورت دارد تا به عوض متهم ساختن پاکستان بر مساعي نيمه تمام عليه دهشت افگني ،مساعي خودرامتمرکز سازد .

قبلاً درآغازماه جاري ، هنري کرمپتن سفير ايالات متحده در امور مبارزه عليه دهشت افگني گفت بعضي از ساحات سرحدي پاکستان يک مامن مصون تندروان بوده و بن لادن به احتمال زيادتر در پاکستان مخفي شده است تادر افغانستان .


XS
SM
MD
LG