لینک های دسترسی

اجلاس وزراي خارجه  اتحاد يه اورپا بر موضوع تهيه مشوق ها به ايران


وزراي خارجه اتحاديه اورپا در بروکسل تشکيل جلسه داده اند تا يک مجموعه اي از مشوقهاي تجارتي و سياسي را به اميد متقاعدساختن ايران جهت همکاري با ملل متحد در امر تحقيق و تفتيش موسسه ملل در زمينه پروگرام .ذروي آن کشور تهيه وتدارک بينند .

ديپلوماتها ميگويند مي خواهند اين مجموعه از مشوق هاي تجارتي و سياسي شانرا در جلسه ملاقات مجوزه اعضاي دايمي شوراي امنيت و جرمني بروز جمعه در لندن تقديم نمايند .

هاوير سالونا مامورموظف برسيدگي به موضوعات خارجي اتحاديه اورپا گفت اين مشوق ها قاطع بوده وشامل موضوعات وابسته به مسايل اتومي ، اقتصادي و احتمالاً موضوعت امنيتي خواهد شد .

ايالات متحده و اتحايه اورپائي اشتباه دارند که تهران از تحقيقات اتومي خود براي مستور نگهداشتن انکشاف بم هاي اتومي استفاده مي کند. تهران ميگويد اين پروگرام آن صرف به مقصد تهيه انرجي است .


XS
SM
MD
LG