لینک های دسترسی

يک مبارز مخالف حکومت قزاقستان به ۵ سال زندان محکوم شد


يک محکمه در جنوب قزاقستان يک تن از فعالين مخالف حکومت را باتهام کوشش جهت ايجاد بي نظمي در جريان انتخابات رياست جمهوري به پنج سال زندان محکوم کرده است.

اتحاد عمدۀ مخالفين حکومت موسوم به "براي يک قزاقستان عادلانه" ميگويد محکمه در تََرَزْ همچنان علي بيک جمعه بايوف را در قضيۀ از بين بردن يک پوستر انتخاباتي نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور گنهگار خوانده است.

رهبر اين گروه گفت اين محکوميت انگيزۀ سياسي دارد و حکومت يک زنداني سياسي ديگر را در جملۀ زندانيان سياسي علاوه کرده است.

وکلاي مدافع جمعه بايوف گفتند يگانه مدرک، گواهي يک دسته از شاهدان عيني بود که از جمعه بايف نقل قول کردند که اگر نظربايوف دوباره انتخاب شود او انقلابي را برپا خواهد کرد. جمعه بايف اين اتهامات را تکذيب کرده است.

نظربايف در انتخابات تاريخ چهارم دسمبر با ۹۱ فيصد آرا براي يک دورۀ ديگر هفت ساله انتخاب شد. اما ناظرين غربي ميگويند مخالفين حکومت راي گيري را ناقص خواندند.

XS
SM
MD
LG