لینک های دسترسی

نيپال اعلام تغيرات در کابينه را بتعويق افگند


حکومت مؤقت نيپال پلان اعلام تغيرات در کابينه را بخاطر بن بست در داخل هفت حزب حاکمه، بتعويق افگنده است.

سياستمداران نيپال امروز گفتند اعضاي حزب ديموکراتيک کانگرس روي نامزدان براي توسعۀ کابينه موافقه نميکنند.

کابينۀ فعلي هفت وزير دارد ولي انتظار ميرود تعداد آنها به ۲۱ نفر بلند برود.

واضح نيست که آيا اين التوا در توسعۀ کابينه، راي گيري روي قانون کاهش قدرت گيانندرا پادشاۀ آن کشور را نيز بتعويق خواهد افگند يانه.

قرار است پارلمان آن اعلاميه را فردا مرور کند.

هفته ها احتجاجات خياباني خشونت آميز ماۀ گذشته، گيانندرا، پادشاۀ نيپال را مجبور ساخت کنترول مطلق بر حکومت را ترک کرده و پارلمان را اعاده کند.

XS
SM
MD
LG