لینک های دسترسی

کمک ۳۰۰ مليون دالري ملل متحد براي ساکنين مناطق زلزله زدۀ پاکستان


ملل متحد پلان يک کمک ۳۰۰ مليون دالري را براي مردمي که در شمال پاکستان از ناحيۀ زلزلۀ ماۀ اکتوبر بيخانمان شده اند، اعلام کرده است.

يان ڤاندرمورتيلي، انسجام دهندۀ کمک هاي بشري ملل متحد براي پاکستان ميگويد اين پروگرام يک ساله براي صدها هزار پاکستاني که بعد از زمستان بخانه هاي شان مراجعت ميکنند، تعليم و تربيه، آب آشاميدني صحي، مواد غذائي، تخم بذري، کود کيمياوي و ساير مواد اساسي مورد ضرورت را فراهم ميکند.

ڤان ديمورتيلي گفت هدف عمومي اين پلان حصول اطمينان است که بين ختم کمک و آغاز بازسازي کامل، کدام خلائي وجود نداشته باشد.

وجوه براي اين پروژه توسط تعهدات قبلي جامعۀ بين المللي فراهم ميگردد. اين پروگرام

را ملل متحد، حکومت پاکستان و سازمان هاي رضاکار ترتيب کرده بودند.

در زلزله در کشمير و ولايت سرحد شمال غربي پاکستان حد اقل ۷۳ هزار نفر هلاک و در حدود سه مليون نفر بيخانمان شدند.

XS
SM
MD
LG