لینک های دسترسی

در گيري خشونتهاي تازه در منطقۀ ناآرام جنوب افغانستان


امروز شنبه جنگهاي شديدي بين قواي افغانستان و تندروان طالب در منطقۀ نا آرام جنوب افغانستان جايي که تندروان بر يک قطار نظامي افغان حملۀ کميني کردند، دوام داشت .

قواي نظامي افغانستان مي گويد در اين جنگها در ولايت هملند حد اقل چهار عسکر افغان زخمي ويا کشته شده اند . مامورين تعداد تلفات جانب مقابل را ذکر نکردند.

مقامات ميگويند در غرب افغانستان يک قوماندان مليشۀ افغان امروزشنبه در اثر يک حملۀ بم دستي زخمي شد.

قوماندان امان الله خان ، حينيکه بسواري موتر عازم جلسه اي براي بحث بر خلع سلاح تحت سرپرستي ملل متحد روان بود ، يک حمله کنندۀ ناشناس يک بم دستي را به داخل موترش افگند.

در خشونتهاي جداگانه مامورين نظامي امريکا در افغانستان ميگويند در جريان جنگ با تندروان يک عسکر امريکائي کشته وشش تن ديگرشان زخمي شده اند.

اين عسکر روز جمعه در ولايت جنوبي ارزگان وقتي کشته شد که قواي افغان وائتلاف در حاليکه مصروف يک عمليات مشترک امنيتي بودند با تندروان مواجه شدند. در سال جاري بيش از بيست عسکر امريکايي در درافغانستان کشته شده اند.


XS
SM
MD
LG