لینک های دسترسی

طرح يک پيشنهاد  تازه سه کشور اروپائي به  ايران روي پروگرام ذروي آن کشور


برتانيه، فرانسه و جرمني يک دسته پيشنهادات تازه را که هدف آن متقاعد ساختن ايران براي ختم پروگرام غني ساختن آن کشور ميباشد، طرح کرده اند.

مسودۀ مقدماتي اين پيشنهاد شامل پيشنهاد اعمار يک دستگاه جديد آب سبک ذروي در ايران ميياشد که امکان کمي براي توليد موادي را دارد که از آن بغير از آب سبک بم ذروي توليد کرد. همچنان همراه با اين پيشنهاد تضمين انتقال مواد سوخت ذروي و يک پيشنهاد قبلي که روسيه يورانيم ايران را درخاک خود غني سازد.

اين پيشنهاد همچنان شامل يک تعداد تضمينات امنيتي براي ايران است . پيشنهاديکه ملل متحد شديداً مخالفت آنست.

مسودۀ اين پيشنهادات در صورتيکه ايران همکاري نکند، يک تعداد تعذيرات را درخوست ميدارد بشمول تحريم اسلحه ، منع مسافرت مامورين عاليرتبۀ حکومتي و قييد نمودن دارائي هاي نقدي ايران .

دپلوماتهاي اتحاديۀ اروپايي ، چين،روسيه و ايالات متحده اين پيشنهاد را در جريان جلسۀ روز چهارشنبه درلندن مورد بررسي قرار خواهند داد.


XS
SM
MD
LG