لینک های دسترسی

کشته شدن يکنفر وجراحت هشت نفر دريک اقدام قتل در فلسطين


مامورين امور امنيتي فلسطيني ميگويند که يک انفجار بسيار قوي در دفتر مرکزي ادارۀ استخبارات بوقوع پيوست و يک نفر را هلاک و حد اقل هشت تن ديگر بشمول رئيس استخبارات فلسطين را زخمي نمود.

مامورين مي گويند که اين انفجار امروز شنبه در باريکۀ غزه اصلاً يک اقدام جهت ترور ويا قتل جنرال طارق ابو رجب قوماندان خدمات استخبارات بوده است . تاکنون کسي مسئوليت اين حمله را ادعا نکرده است .

اين انفجار در وقتي رخ ميدهد که تشنج روبه افزايش بين حکومت تحت رهبري حماس و قواي امنيتي فلسطين وفادار به محمود عباس رئيس جمهور اعتدالي اوج ميگيرد.

عباس رئيس استخباراتش را هفتۀ گذشته به اردن فرستاد تا درمورد اين گمانهاي اردن تحقيقات کند که حماس سعي داشته تا مواد منفجره را بداخل آن کشور پادشاهي براي عملي کردن حملات در آنجا قاچاق نمايد. .

XS
SM
MD
LG