لینک های دسترسی

نجات  ۹۷ ويتنامي توسط چين از بحر جنوب چين


يک کشتی نجات چین ۹۷ نفر را از يک کشتي ويتنامي نجات داده که در آبهاي جنوب چين بخاطر طوفان چانچو گيرمانده بودند.

آژانس سين هواي چين گزارش دادکه اين کشتي نجات همچنان ۱۸ جسد را بدست آورد و به جستجوي دو صد ماهي گير ويتنامي ديگر ادامه خواهد داد که مفقود الاثر خوانده شده اند . مقامات ويتنام قبلاً گفته بودند که حد اقل شش قايق ماهيگيري در اين طوفان که در جريان هفتۀ گذشته بان منطقه حمله ور شده ، غرق شده اند.

کارشناسان ميگويند طوفان بحري چانچو قوي ترين طوانيست که در اين منطقۀ صورت گرفته است. باد هاي شديد آن ۲۴۰ کيلموتر في ساعت بوده و حد اقل ۹۰ نفررا قبل از آنکه درجۀ شدت آن کاهش يابد، بهلاکت رسانده است . چانچو از خود يک ساحۀ وسيع ويراني را در چين ويتنام و فليپين بجا گذاشته است. اين طوفان باعث تخليۀ يک مليون نفر در مناطق جنوبشرق آسيا شد.


XS
SM
MD
LG