لینک های دسترسی

پروگرام ذروي ايران


کانداليزا رايس وزير امور خارجۀ ايالات متحده امريکا ميگويد ازايالات متحده تقاضا نشده است تا جهت کمک به حل منازعۀ پروگرام ذروي ايران به آنکشور تضمين امنيتي فراهم نمايد.

خانم رايس اين مطلب را امروز يکشنبه به تلويزيون فاکس نيوز امريکا بيان داشت. قرار گزارش هاي خبري هفتۀ گذشته، مذاکره کنندگان اروپايي از ايالات متحده در حالي چنين تضمين را ميخواستند که مصروف راضي ساختن ايران براي توقف فعاليت هاي حساس ذروي آنکشور بودند.

خانم رايس ميگويد ايالات متحده در حال مشوره با ديپلوماتهاي برتانيه، فرانسه و جرمني در باره مجموعۀ اقدامات ومشوق هاي آنها درجهت راضي ساختن ايران براي توقف غني سازي يورانيوم ميباشد.

وزير خارجۀ ايالات متحده بعد از آن صحبت نمود که حميد رضا آصفي نطاق وزارت خارجۀ ايران يکبار ديگر تکرار نمود که کشورش باوجود مشوق هاي مجوزۀ اروپاييان، غني سازي يورانيوم را توقف نخواهد داد.


XS
SM
MD
LG