لینک های دسترسی

اظهارات رهبر جرمني در مورد توافق چين  بر اينکه ايران داراي اسلحه ذروي نگردد


انگلا مرکل صدراعظم جرمني ميگويد رهبران چين موافقه دارند که ايران نبايد داراي سلاح هاي ذروي گردد.

ميرکل امروز دوشنبه بوقت چين با هو جينتاو رئيس جمهور و وين جياوباو صدراعظم چين ملاقات کرد و بعد گفت صدراعظم چين موافقه نموده که ايران بايد از مقررات بين المللي انرژي ذروي و معاهده عدم انتشار اسلحه ذروي متابعت کند .

رهبر جرمني گفت اين مذاکرات قاعده خوبي را بر اي برداشت گام هاي بعدي در زمينۀ رفع بلاتکليفي ذروي با ايران، اساس گذاشته است . اما او دربارۀ وضع محتمله تعذيرات عليه ايران منحيث يک راه بديل ، که جرمني از آن طرفداري و چين با آن مخالفت دارد، چيزي نگفت .

خانم ميرکل اظهارداشت که مذاکراتش بارهبران چين همچنان شامل حقوق بشر بوده است . صدراعظم جرمني اين مذاکراتش را يک «موضوع بااهميت » درگفت و شنود هاي متقابل دوگانۀ دو کشور خواند .


XS
SM
MD
LG