لینک های دسترسی

رئيس موسسه  صحي جهان  بعد از عمل جراحي عاجل مغزوفات يافت


رئيس اداره موسسه صحي جهان بدنبال جراحي مغزي بخاطر تشکيل لخته خون در مغزش وفات يافته است .

ليي جونگ ووک که از کورياي جنوبي است شخصيتي که مبارزۀ سارزو انفلوانزاي پرندگان را انسجام داده است امروزدوشنبه به عمر ۶۱ سالگي در يک شفاخانه ژنيوپدرود حيات گفت.

يک بيانيۀ دبليو اچ او حاکيست که او روز شنبه درحاليکه دريک محفل رسمي اشتراک داشت احساس مريضي کرده است .

ليي طي ۲۳ سال اخير در پست هاي منطقوي ايفاي وظيفه کرد و در سال ۲۰۰۳ مدير عمومي موسسه صحي جهان شد .

در چين کوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحد گفت او تکان خورده ودر اثر از داشت دادن اين رهبر يک همکار و يک دوست صميمي بسيار متاثرشده است.

خبردرگذشت لي درحالي پخش شد که موسسه صحي جهان جلسات مجمع سالانه خودرا امروز درژنيو آغاز نمود .

اندرياس نورد ستورم معاون آن اداره بحيث کفيل سازمان صحي جهان تعين شده است.

XS
SM
MD
LG