لینک های دسترسی

سکرترهاي وزارت دفاع هند و پاکستان روي يخچال سياچين مذاکره ميکنند


هند و پاکستان دو رقيب ذروي، دور جديد مذاکرات را روي يخچال سياچين کشمير آغاز کرده اند. درانجا، که مرتفع ترين ميدان جنگ جهان پنداشته ميشود، هزاران عسکر مستقر شده اند.

طارق وسيم غازي، سکرتر وزارت دفاع پاکستان و شيکهر دت، همتاي هندي او امروز مذاکرات دو روزه را در دهلي جديد آغاز نمودند.

دو جانب يک پيشنهاد خروج عساکر را از يخچال مورد بحث قرار داده اند. هند ميگويد موقعيت فعلي عساکر بايد اول روي نقشه و در روي زمين علامه گزارش گردد که مبادا منطقه بعد از امضاي توافق دوباره اشغال نگردد. پاکستان مخالف علامه گزاري بوده ميگويد چنين عملي اشغال سال ۱۹۸۴ يخچال را توسط هند مشروعيت ميدهد.

XS
SM
MD
LG