لینک های دسترسی

مذاکرات مزيد هند،پاکستان وايران  روي پايپ لاين مشترک گاز


مامورين انرژي هند ،ايران و پاکستان نتوانستند که روي يک فارمول نرخ گذاري قيم گاز در يک پروژه چند ميليارد دالري احداث پايپ لاين گاز تحت ساختمان ،بموافقه برسند .

وزراي نرژي سه کشور از دو روز بدين سو در اسلام آبار براين مضوع مصروف مذاکره بوده اند . آنها موافقه کرده اند که بار ديگردر ماه جولائي در دهلي جديد ملاقات کنند .

ايران بار اول اين پروژه هفت ميليارددالري را در ۱۹۹۶ پيشنهاد کرد اما دشمني و خصومت ها در بين هند وپا کستان اين پروژه را بروي کاغد نگه داشت .

گرم شدن روابط دو کشور در سالهاي اخير ترس و نگراني هاي هند را از رهگذر امنيت اين لوله نفتي به طول ۳هزار کيلومتر در خاک پاکستان، کم ساخته است .

ايالات متحده ازدير زمان با احداث اين پايپ لاين بخاطراختلافات باايران بر موضوع توقعات و بلندپروازي هاي ذروي ايران مخالفت کرده است .

XS
SM
MD
LG