لینک های دسترسی

وزير دفاع هند پراناب موکرجي جهت مذاکره وارد جاپان شده است


يک بيانيۀ وزارت دفاع هند حاکيست که مذاکرات با وزراي جاپان روي امنيت منطقوي متمرکز خواهد بود.

قرار است موکرجي با مامورين چندين شرکت نظامي جاپان نيز ملاقات نموده و اميدوار است تا از توليدات اين شرکت ها براي عصري ساختن اردوي هند استفاده نمايد.

جاپان جهت متعادل ساختن از تشنجات فزاينده با چين، ميخواهد روابطش با هند را بهبود بخشد.

هند نيز خواهان بهبود روابط با چين ميباشد و قرار است موکرجي وزير دفاع هند براي مذاکرات مشابه بروز يکشنبه به پيکينگ سفر نمايد.

XS
SM
MD
LG