لینک های دسترسی

خشونت بين قواي حکومتي و عساکر سابق  در تيمورشرقي


کوفي عنان، منشي عمومي ملل متحد ميگويد، يک نماينده را به تيمور شرقي اعزام خواهد کرد. در انجا خشونت بين قواي حکومتي و عساکر سابق ناراضي تيمور شرقي، افزايش يافته است.يک نطاق کوفي عنان ميگويد که براي تعقيب انکشافات، با رهبران در منطقه در تماس بوده است.

در عين حال، در حدود ۱۵۰ عسکر استراليائي اوايل امروز وارد تيمو شرقي شدند. جان هاوارد، وزير خارجه استراليا ميگويد در عکس العمل به خراب شدن اوضاع در تيمور شرقي،تعبيه در حدود ۱۵۰۰ عسکر را در منطقه سرعت خواهد بخشيد .

نبرد هاي مسلحانه امروز براي سومين روز متواتر بين عساکر سابق و عساکر حکومتي در اطراف شهر ديلي و ساير جاها مشتعل گرديد.در اين جنگ ها لااقل دونفر کشته شده و خارجيان و باشندگان شهر، از شهر فرار ميکنند.


XS
SM
MD
LG