لینک های دسترسی

قواي نظامي ايالات متحده ادعاي قتل عراقي ها را تحت تحقيق قرار داده است


مقامات نظامي امريکا بر اتهاماتي تحقيق ميکنند که گويا عساکر پياده بحريه امريکا لااقل شانزده عراقي بيگناه را دردو واقعه بقتل رسانيدند.

اعضاي کانگرس امريکا که در اين مورد در جريان گذاشته شدند، ميگويند، حقايق اين اتهامات را تائيد ميکند که عساکر امريکا در ماه نومبر عراقي هاي بيگناه را در حديثه واقع در غرب بغداد بعد ازان بقتل رسانيدند که يک عسکر امريکائي در اثر انفجار بم کنار جاده کشته شد.

مقامات نظامي امريکا همچنان بر يک قضيۀ دومي تحقيق ميکنند که در ماه اپريل در نزديک همانديا، در غرب بغداد رخ داد، و دران عساکر قوه پياده بحريه امريکا يک عراقي غير نظامي را کشتند.

عساکريکه که تحت تحقيق اند، از وظياف شان سبکدوش و به ايا لات متحده برگردانيده شده اند.

جنرال مايکل هيگي قوماندان قواي پيادۀ بحريه جهت تقويۀ ارزش هاي قواي پيادۀ بحريۀ امريکا به عراق مسافرت کرده است. او طي يک بيانيۀ کتبي گفت خطر بي تفاوت شدن بمقابل مرگ اشخاص وجود دارد و از قواي پيادۀ بحريه تقاضا کرد تا جان افراد غير محارب را در ميدان جنگ حفظ کنند.

XS
SM
MD
LG