لینک های دسترسی

اظهارات وزير خارجي ايران در مورد حملات احتمالي ايالات متحده امريکا


وزير خارجه ايران ميگويد در صورتيکه بخاطر پروگرام ذروي تهران ، کشورش مورد حمله ايالات متحده قرار بگيرد ايران حمله متقابله خواهد کرد

منوچهر متکي در جريان بازديدش ازبغداد امروز گفت که اگر امريکا بقول وي از هر نقطه اي حمله کند ، ايران با حمله به ان منطقه حمله متقابله خواهد نمود وي همچنان گفت که فکر ميکند چانس حمله امريکا بسيار کم باشد

ايالات متحده و اروپا از ايران خواسته اند تا غني سازي يورانيوم را متوقف بسازد اما ايران از ان امتناع ورزيده است

تهران ميگويد که حق دارد تکنالوژي ذروي را انکشاف بدهد و پرورگام وي براي مقاصد صلح آميز است

بروز پنجشنبه رئيس جمهور بش گفت « اين بي نهايت خطرناک است » که فکر کنيم ايران سلاح ذروي دارد

وي گفت در صورتيکه ايران خواسته باشد مشوق هاي اقتصادي را بدست بياورد بايد غني سازي يورانيوم را متوقف بسازد

XS
SM
MD
LG