لینک های دسترسی

مسافرت حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به ايران


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از ايران بازديد مي نمايد . در اين سفر وي کوشش خواهد نمود تا سرمايه گذاري بيشتر ايران را در بازسازي افغانستان جلب کند.

بازديد حامد کرزي که براي مدت سه روز دوام مينمايد، شامل ملاقات هاي با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و ساير رهبران عاليمقام ايران خواهد بود. انتظار ميرود در جريان اين سفر چندين موافقتنامه که اکثراً در مورد سرمايه گذاري و همکاري متقابل ميباشد، بين جانبين به امضاُ برسد.

مقامات رسمي مي گويند، مذاکرات، بيشتر روي تحکيم روابط دو کشور متمرکز خواهد بود.

ايرنا، اژانس خبري رسمي ايران روز شنبه گفت، اجنداي مذاکرات، شامل ميانجي گري افغانستان بين ايران و ايالات متحده روي پلان ذروي ايران نخواهد بود.

حامد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجهُ ايران به آژانس خبري گفت که افغانستان اين خبر را که در صدد ميانجگري است، رد کرد.

XS
SM
MD
LG